čtvrtek 29. března 2012

4.5.4. Firemní komunikace: Vhodné komunikační nástroje

Jaké nástroje použít pro komunikaci firemní snahy v oblasti CSR? Už z úvodu této kapitoly je zřejmé, že reklama zde nebude hrát hlavní roli. Grant[1] upřednostňuje spíše PR, „word of mouth“[2], eventy, práci s komunitami a partnery. Roli reklamy shledává místo budování image zejména v propagaci nejdůležitějších oznámení. Zastává ale názor, že pokud je firma před konkurencí dostatečně napřed, neboli „jde příkladem“, reklamu často vůbec nepotřebuje, protože novináři, bloggeři nebo neziskové organizace, zabývající se udržitelným rozvojem, informace o její snaze sami rozšíří.

Použití PR také doporučuje Fuller[3], protože informace tímto komunikačním nástrojem přenášené působí poměrně důvěryhodně, což je ideální z hlediska budování firemní kredibility, o kterou tu jde především. V udržitelném marketingu pod PR mimo standardní práci s médii spadá hlavně vytváření reportů a webových stránek s informacemi, které se týkají společenské odpovědnosti, a také navazování různých partnerství s nezávislými organizacemi. Reportingu i webových stránek se týká následující podkapitola, partnerstvími se budu zabývat v kapitole 4.7.[1] GRANT, J. The Green Marketing Manifesto. 2009. Kindle e-kniha.

[2]„word of mouth“ = „Předávání informace (např. reklamního sdělení) mezi lidmi (zákazníky) z "úst do úst".“ Zdroj: ABZ.cz: slovník cizích slov: Word of mouth [online]. 2005-2006.

[3] FULLER, D.A. Sustainable marketing: Managerial-ecological issues. 1999.

Žádné komentáře:

Okomentovat